Els nostres SERVEIS, amb tota garantia

Tecniber està inscrita al Registre d’Establiments Industrials de Catalunya i al Registre d´Empreses Acreditades Sector de la Construcció (REA) Disposem de les autoritzacions i registres per part del Departament d’Indústria. 

Disposem del reconeixement en la millora de la qualitat concedit per la Generalitat de Catalunya (CIDEM)

Punt de Servei

Gas

Electricitat

Aigua

Calefacció

Climatització

Contraincendis

Energies renovables

Línies elèctriques

Eficiència energètica

Telecomunicacions

Oficina tècnica