Els nostres SERVEIS, amb tota garantia

Tecniber està inscrita al Registre d’Establiments Industrials de Catalunya i al Registre d´Empreses Acreditades Sector de la Construcció (REA) Disposem de les autoritzacions i registres per part del Departament d’Indústria. 

Disposem del reconeixement en la millora de la qualitat concedit per la Generalitat de Catalunya (CIDEM)

Punt de Servei

 • Llum i gas
 • Alta del comptador
 • Canvis de nom del titular
 • Ampliacions o reduccions de potència
 • Provisional d'obres
 • Baixa del comptador
 • Sol·licitar el bo social
 • Sol·licitud d’un Nou Punt de Subministrament

Gas

 • Instal·lacions domèstiques i industrials
 • Manteniments domèstics i industrials
 • Canalitzacions en baixa i mitja pressió
 • Manteniment de calderes
 • Subministrament i venta de calderes
 • Butlletins i certificats de revisió de gas

Electricitat

 • Instal·lacions domèstiques/industrials
 • Projectes
 • Manteniments domèstics/industrials
 • Reparacions
 • Compensació reactiva
 • Domòtica
 • Butlletins
 • Certificats d’instal·lació elèctrica

Aigua

 • Instal·lacions domèstiques i industrials
 • Xarxes de subministrament
 • Regs per aspersió programables
 • Grups de pressió
 • Xarxa contra incendis (BIE’S)
 • Sanitaris, aixetes, complements de bany
 • Reparacions
 • Butlletins
 • Descalcificadors, osmosis i cloradors

Calefacció

 • Instal·lacions de radiadors i canalitzacions
 • Emissors tèrmics
 • Estufes de pellets
 • Aerotèrmia

Climatització

 • Instal·lacions d'aires condicionats Domèstics
 • Sistemes Inversors (Calent / fred)
 • Ventilació d'Aparcaments
 • Recuperadors de Calor

Contraincendis

 • Extintors d'Incendis
 • Boques d'incendi B.I.E.S.
 • Detecció d'Incendis
 • Sistemes d'Extinció
 • Senyalització
 • Manteniments

Energies renovables

 • Instal·lació de plaques solars tèrmiques
 • Sistemes mixtos
 • Sistema preventiu
 • Projecte i instal·lació de plaques solars fotovoltaiques
 • Assessorament tècnic
 • Manteniments
 • Instal·lacions aïllades o connectades a la xarxa

Línies elèctriques

 • Instal·lacions elèctriques industrials
 • Manteniment elèctric

Eficiència energètica

 • El preu de l'energia va en augment i suposa una gran part de les despeses
 • Analitzem rigorosament les seves necessitats
 • L’ajudem a millorar la seva eficiència energètica, fomentant l’estalvi i el respecte pel medi ambient.

Telecomunicacions

 • Instal·lacions comunes de telecomunicacions en edificis d’habitatges
 • Xarxes de telefonia, TV i dades
 • Instal·lació i reparació de porters automàtics i videoporters
 • Alarmes i sistemes de seguretat
 • Sonorització ambiental
 • Instal·lació de Racks

Oficina tècnica

 • Assessorament tècnic integral del teu projecte
 • Estudis previs, avantprojectes i estudis de viabilitat
 • Legalització d'instal·lacions