Els nostres serveis

Energies renovables
Electricitat
Climatització

Calefacció
Gas
Aigua
Línies elèctriques
Contraincendis
Eficiència energètica

Telecomunicacions

Oficina tècnica

Punt de Servei Endesa

Tecníber està inscrita al Registre d’Establiments Industrials de Catalunya i al Registre d’Empreses Acreditades Sector de la Construcció (REA). 

Disposem de les autoritzacions i registres per part del Departament d’Indústria.