Els nostres SERVEIS, amb tota garantia

Tecniber està inscrita al Registre d’Establiments Industrials de Catalunya i al Registre d´Empreses Acreditades Sector de la Construcció (REA) Disposem de les autoritzacions i registres per part del Departament d’Indústria. 

Disposem del reconeixement en la millora de la qualitat concedit per la Generalitat de Catalunya (CIDEM)

Energies renovables

Electricitat

Climatització

Calefacció

Gas

Aigua

Línies elèctriques

Contraincendis

Eficiència energètica

Telecomunicacions

Oficina tècnica

Punt de Servei