CRÈDITS

Continguts i text

Tecniber
www.tecniber.eu

Coordinació del projecte i anàlisi de continguts

Departament de comunicació Tecniber
tecniber@tecniber.eu

Cap de projectes web d’Inforber
projectes.i@inforber.cat

Disseny i programació

Departament d’aplicacions WEB i multimèdia. Inforber Web Pro

webpro@inforber.cat