Nuestros SERVICIOS, con toda garantía

Tecniber està inscrita al Registre d’Establiments Industrials de Catalunya i al Registre d´Empreses Acreditades Sector de la Construcció (REA) Disposem de les autoritzacions i registres per part del Departament d’Indústria. 

Disposem del reconeixement en la millora de la qualitat concedit per la Generalitat de Catalunya (CIDEM)

Punto de Servicio

Gas

Electricidad

Agua

Calefacción

Climatización

Contraincendios

Energías renovables

Líneas eléctricas

Eficiencia energética

Telecomunicaciones

Oficina técnica