20200910_162436

Muntatge d’un sistema d’Aerotèrmia

Muntatge d’un sistema d’Aerotèrmia de 22 kw Mitsubishi Ecodan combinat amb una instal·lació de terra radiant al Berguedà. Els equips d’aerotèrmia combinats amb terra radiant permeten un gran estalvi de la producció de calefacció i ACS i són l’opció més eficient per calefactar les cases.