linies3

Línia subterrània

Obra i legalització de la xarxa elèctrica de baixa tensió a naus industrials de Navàs.