Instal·lació solar fotovoltaica en una casa unifamiliar

Muntatge de plaques solars fotovoltaiques d’autoconsum en una casa unifamiliar amb un inversor trifàsic Huawei de 4 kW i 8 plaques fotovoltaiques Canadian de 550 Wp.

Aprofita la bonificació que ofereixen els ajuntaments, de fins al 50% de l’IBI durant 4 anys.

Altres projectes realitzats