EquiposCompensacion

Servei de Compensació d’Energia Reactiva

Fem un estudi personalitzat de la instal·lació i li ofereim una solució dimensionada per minimitzar el consum d’energia reactiva. Aquest producte té com a objectiu normalitzar el factor de potència, així es compensen els excessos de consum d’energia reactiva i s’eviten penalitzacions a les factures elèctriques allargant la vida útil dels equips. Inclou assessorament dels condensadors fixos o bateries de condensadors automàtics que més s’ajustin a les vostres necessitats. Oferim pressupost personalitzat, instal·lació de l’equip i garantia.