El nostre compromís

Política de Qualitat

La Qualitat és prioritària en les activitats de TECNIBER ENERGIA I SERVEIS, S.L. que l’entén com a satisfer les necessitats del client en cada moment, amb un servei competitiu, comptant amb la participació del conjunt de col·laboradors que formen l’empresa.

Les directrius que, en relació amb la qualitat, guien a TECNIBER ENERGIA I SERVEIS, S.L. es plasmen en la Política de Qualitat de l’empresa, definida per la Gerència.

Aquestes són les següents:

  • Satisfer els requisits dels clients quant al servei i la seva qualitat, amb la finalitat d’aconseguir la seva fidelització.
  • Fer de la qualitat un element integrant de la cultura de l’empresa.
  • Comprometre’ns en millorar contínuament l’eficàcia de tots els processos de l’empresa, utilitzant principalment la prevenció d’errors, l’anàlisi de les dades del sistema, i la planificació i normalització de les activitats.
  • Promoure la participació del personal en la millora dels mètodes de treball i del sistema de qualitat.
  • Garantir la correcció tècnica i reglamentària dels serveis prestats als clients, d’acord amb la legislació aplicable als mateixos i als requisits especificats pels clients.
  • Assignar els recursos tècnics i informàtics necessaris per a la millora del servei, així com proporcionar a tot el personal la formació necessària per estar sempre al dia en les activitats que desenvolupen.
  • Complir amb tots aquells requisits legals que ens siguin d’aplicació.
  • Complir amb els requisits interns de l’empresa per la seva millora contínua.
  • Treballar en condicions segures i respectuoses amb el medi ambient.
  • S’aplicaran i revisaran els objectius anuals.

És per això que la Gerència ha decidit implantar a la companyia un sistema de gestió de la qualitat basat en la norma ISO 9001:2015 i es compromet en complir els requisits aplicables amb la finalitat d’aconseguir la millora contínua del sistema de gestió de qualitat.

Sobre la Gerència recau la responsabilitat d’impulsar aquests compromisos i sobre l’equip humà, entendre’ls i aplicar-los.

 

La Gerència